Logos prologu ewangelii Janowej

   Jonae Slichtingii de Bukowiec Commentaria Posthuma in Plerosque Novi Testamenti Libros Commentarius in Euangelium Joannis Apostoli pag. 1 – 10. Irenopoli, Sumptibus IRENICI PHILALETHII 1658 [ wł.1668].

 

     O tym, że Jan Apostoł napisał Ewangelię w tym celu, by utwierdzić chrześcijan w wierze, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, a [zarazem] przeciwko bardzo często się wówczas pojawiającym antychrystom, którzy temu zaprzeczali (jakkolwiek niektórzy z nich nie negowali podobno przynajmniej tego, że Jezus jest świętym mężem wysłanym przez Boga), pouczają zupełnie otwarcie słowa ostatniego wersu rozdziału 20: Te zaś [cuda] zostały zapisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię jego. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Kolosan 1.15-20

Niniejszy komentarz pochodzi z monumentalnego wydawnictwa Braci Polskich Bibliotheca Fratrum Polonorum, a konkretnie z dzieł zbiorowych Jonasza Schlichtinga z Bukowca Jonae Slichtingii de Bukowiec Equitis Poloni Operum Exegeticorum Posthumorum Tomus Alter pag. 179-183, Irenopoli Sumptibus Irenici Philalethii 1668.

Wers 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Wynosi Chrystusa w najwyższych pochwałach, aby utwierdzić chrześcijan w jego najświętszej wierze. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe