Odparcie Zarzutów…

Adam Gocławski z Babelna; Odparcie zarzutów B. Keckermanna, skierowanych przeciwko tym którzy wyznają, że owym Bogiem Izraela jest tylko Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Synem Bożym zaś nikt inny, jak tylko ten, który narodził się z Dziewicy Marii. Wydano w Rakowie 1613 r. cap. V pag. 53-72.

 

Rozdział V

 

Odparcie argumentu przytoczonego dla potwierdzenia, że natura Ojca, Syna i Ducha Świętego jest ta sama

 

   Argument jest następujący (strona 50):

   Pismo trzem odrębnym przydzieliło naturę i właściwości Boga: więc albo natura Boga jest potrójna, albo jest jedyna istota trzech. To pierwsze jest fałszywe, co przyznają sami przeciwnicy, zatem to drugie jest prawdą. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Theos

Liber de Deo ejusque Attributis caput XIII Bibliotheca Fratrum Polonorum, J. Crell, Opera, T. IV, Irenopoli Post Annum Domini 1656 [Amsterdam 1665], pag. 31-35.

 O imieniu theós

    Pora teraz przejść do [imion] greckich, z których pierwszym jest theós. Co do jego pochodzenia nie ma zgody między uczonymi; i my też nie potrzebujemy tutaj wiele się nad tym zastanawiać. Etymologię bowiem boskich imion badamy o tyle, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i sposób użycia w świętych pismach. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

O Bogu i Jego przymiotach…Imiona Boga

Zamieszczam dotychczas niepublikowane w języku polskim fragmenty traktatu filozoficznego Liber de Deo ejusque Attributis caput VIII-X Bibliotheca Fratrum Polonorum, J. Crell, Opera, T. IV, Irenopoli Post Annum Domini 1656 [Amsterdam 1665], strony 25-27. Nadmienić należy, że rozdziały IV,XXIV i XXXII tego traktatu znaleźć można w Myśli Ariańskiej w Polsce XVII wieku Antologia Tekstów opracowana przez Zbigniewa Ogonowskiego Wyd. PWN 1991,

 

 O imieniu El Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„O religii zgodnej z rozumem…”

Gorąco polecam książkę Andrzeja Wiszowatego "Religio Rationalis" w  tłumaczeniu na język polski. Z możliwością bezpłatnego pobrania tutaj:  http://ebookbrowse.com/o-religii-zgodnej-z-rozumem-pdf-d396322607  Powyższy traktat w sposób zwięzły i systematyczny opisuje wzajemną rolę pomiędzy wiarą i rozumem.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 14.16

 Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 964 – 965 "Euangelium Johannis". 

Wers 16: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby pozostał z wami na zawsze. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Łuk 23.43

       Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 684 – 684 "Euangelium Lucae".

 

         I powiedział mu Jezus: ”Zaprawdę mówię ci, dziś [jeszcze] ze mną będziesz w raju” (in Paradiso). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Hebr. 1.10

Eniedino Georgio (Superintendente Ecclesiarum in Transyluania) Explicationes Locorum Veteris Et Novi Testamenti, Ex Quibus Trinitatis Dogma Stabilari Solet wyd. 1598 str. od 389-394.

Tamże, wers 10: „I Tyś, Panie, na początku osadził ziemię” itd.

    Trynitarze bardzo zgodnie interpretują to miejsce, zaczerpnięte z Psalmu 101, [jako mówiące] o Chrystusie, i twierdzą, że jest On tu wyraźnie przedstawiony jako stwórca nieba i ziemi.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 8,58

Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 879 – 881 "Euangelium Johannis".

Wers 58 Powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę mówię Wam, wcześniej niż się Abraham stanie, ja jestem. Powszechnie w ten sposób słowa te są oddawane [tłumaczone]:  Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, zanim Abraham się stał, ja jestem. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Raz jeszcze o Jan 3.13

Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 749 – 751 "Euangelium Johannis".

Jan 3.13

        I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który z nieba zstąpił, Syn człowieczy, który był w niebie. Chrystus dowodzi, że on jest tym, który może o rzeczach niebiańskich mówić, i ludziom je oznajmiać. Wstąpić do nieba w tym miejscu oznacza: badać i poznać tajniki i tajemnice rzeczy niebiańskich. Jak Agur w Przysłowiach o sobie rzecze: Najgłupszy jestem spośród mężów, i nie ma we mnie mądrości ludzkiej. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 3.13

  Jonae Slichtingii de Bukowiec Commentaria Posthuma in Plerosque Novi Testamenti Libros Commentarius in Euangelium Joannis Apostoli pag. 27 – 28. Irenopoli, Sumptibus IRENICI PHILALETHII 1658 [ wł.1668].

Jan 3.13
    I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który z nieba zstąpił, Syn człowieczy, który był (albo jest) w niebie. Chrystus dodaje to, by nikt mu nie zarzucał, jakoby on sam nie potrafił mówić o sprawach niebiańskich lepiej niż Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem, i inni prorocy; objaśnia, że w tej kwestii jest wielka różnica między nim i wszystkimi innymi prorokami: dlatego mianowicie, że nikt nie wstąpił do nieba i nie zstąpił z nieba tak jak Syn człowieczy. Nikt nie wstąpił Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe