Krótkie dochodzenie, czy i w jaki sposób tak zwani ewangelicy mogą gruntownie i w sposób niewątpliwy odpierać argumenty katolików, a szczególnie Valeriana von Magnisa [w dziele] Osąd o zasadach wiary niekatolików

Poniższy traktat autorstwa Joachima Stegmanna prezentuje unitariański punkt widzenia na temat normy i sędziego w sporach o przedmiot wiary teologicznej – dzieło ma charakter polemiczny wobec tez włoskiego zakonnika Waleriana Magniego. Jest to pierwsze pełne wydanie tej publikacji w języku polskim, fragmenty dotychczas były publikowane w literaturze przedmiotu. Książka po raz pierwszy została wydana drukiem w 1633 roku w Amsterdamie. Natomiast na język angielski została przełożona przez unitariańskiego teologa Johna Bidle'a i wydana w 1653r.                                

Brevis disquisitio Stegmann

Informacje o Bogumił Wiśniewski

Jestem absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pasjonuję się głównie literaturą neolatynistyczną pochodzącą z kręgów radykalnej reformacji, a w szczególności spuścizną naszych rodzimych oraz siedmiogrodzkich unitarian. Niniejsza domena nie będzie blogiem sensu stricto, będzie to raczej głos wieków przeszłych, wciąż aktualny i ważny w sprawach fundamentalnych dla nas chrześcijan, albowiem związanych z poznaniem Jedynego Boga i Jego umiłowanego Syna a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.