Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego…

Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego oraz argumentu o ontycznym bóstwie Pana Jezusa Chrystusa zaczerpniętego z proroka Jeremiasza 23,5-6…uczynione przez Jana Crella.

Ex epistola quadam Jan Crell

 

Informacje o Bogumił Wiśniewski

Jestem absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pasjonuję się głównie literaturą neolatynistyczną pochodzącą z kręgów radykalnej reformacji, a w szczególności spuścizną naszych rodzimych oraz siedmiogrodzkich unitarian. Niniejsza domena nie będzie blogiem sensu stricto, będzie to raczej głos wieków przeszłych, wciąż aktualny i ważny w sprawach fundamentalnych dla nas chrześcijan, albowiem związanych z poznaniem Jedynego Boga i Jego umiłowanego Syna a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.