Odparcie Zarzutów Bartłomieja Keckermanna…

Traktat ten "wydobyłem na światło dzienne z mroków niepamięci"… Pośród spuścizny pisarskiej polskich unitarian tamtego okresu jest on wyjątkowy, gdyż ma charakter głównie filozoficzny. Wiekszośc polemik autorstwa Braci Polskich w tamtym okresie incydentalnie odwoływała się do racji filozoficznych, głównie bazowała na argumentacji skrypturystycznej. Jest to książka Adama Gocławskiego z Babelna, będąca refutacją księgi I traktatu Systema SS theologiae autorstwa wybitnego kalwińskiego teologa i filozofa Bartłomieja Keckermanna – po raz pierwszy w całości dostępna w języku polskim, krótkie fragmenty dotychczas opublikował prof. Zbigniew Ogonowski w Myśli Ariańskiej w Polsce XVII wieku Wydawnictwo PAN 1991. O samym autorze wiemy, że urodził się ok 1577 r. natomiast zmarł ok 1642 r. pochodził z zamożnej szlacheckiej rodziny, odbył gruntowne studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie w Aldorfie, gdzie był uczniem Mikołaja Taurellusa, sama zaś uczelnia była w tamtym czasie "gniazdem kryptosocynianizmu". Studiował również na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie napisał dwie rozprawy na temat etyki Arystotelowskiej. Z uwagi na nieprzeciętne wykształcenie i zdolności intelektualne wielokrotnie stawał ustnie i pisemnie w obronie poglądów personalistycznych, chrystologicznych jak równiez metafizycznych polskich unitarian. Został wybrany równiez kuratorem słynnej Akademii Rakowskiej. W opinii potomnych uznany został za nominatissimus acerrimusque socinismi defensor (najbardziej znamienitego obrońcę socynianizmu). Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy traktaty apologetyczne Adama Gocławskiego; Disputatio de Persona Raków 1620 (Rozprawa o osobie) będąca kontynuacją zagadnień poruszonych w Refutatio Eorum, Odpowiedź na Obronę Kazania Księdza Skargi o Troycy, którą był uczynił jego M.X. Jakub Ostrowski, w Piśmie św. Doktor Kanonik Krakowski Raków 1608 – bardzo dobrze zachowany egzemplarz znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odparcie Zarzutów

Informacje o Bogumił Wiśniewski

Jestem absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pasjonuję się głównie literaturą neolatynistyczną pochodzącą z kręgów radykalnej reformacji, a w szczególności spuścizną naszych rodzimych oraz siedmiogrodzkich unitarian. Niniejsza domena nie będzie blogiem sensu stricto, będzie to raczej głos wieków przeszłych, wciąż aktualny i ważny w sprawach fundamentalnych dla nas chrześcijan, albowiem związanych z poznaniem Jedynego Boga i Jego umiłowanego Syna a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.