Archiwum autora: Bogumił Wiśniewski

Informacje o Bogumił Wiśniewski

Jestem absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pasjonuję się głównie literaturą neolatynistyczną pochodzącą z kręgów radykalnej reformacji, a w szczególności spuścizną naszych rodzimych oraz siedmiogrodzkich unitarian. Niniejsza domena nie będzie blogiem sensu stricto, będzie to raczej głos wieków przeszłych, wciąż aktualny i ważny w sprawach fundamentalnych dla nas chrześcijan, albowiem związanych z poznaniem Jedynego Boga i Jego umiłowanego Syna a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Odparcie Zarzutów…

Adam Gocławski z Babelna; Odparcie zarzutów B. Keckermanna, skierowanych przeciwko tym którzy wyznają, że owym Bogiem Izraela jest tylko Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Synem Bożym zaś nikt inny, jak tylko ten, który narodził się z Dziewicy Marii. Wydano w … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Theos

Liber de Deo ejusque Attributis caput XIII Bibliotheca Fratrum Polonorum, J. Crell, Opera, T. IV, Irenopoli Post Annum Domini 1656 [Amsterdam 1665], pag. 31-35.  O imieniu theós     Pora teraz przejść do [imion] greckich, z których pierwszym jest theós. Co … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

O Bogu i Jego przymiotach…Imiona Boga

Zamieszczam dotychczas niepublikowane w języku polskim fragmenty traktatu filozoficznego Liber de Deo ejusque Attributis caput VIII-X Bibliotheca Fratrum Polonorum, J. Crell, Opera, T. IV, Irenopoli Post Annum Domini 1656 [Amsterdam 1665], strony 25-27. Nadmienić należy, że rozdziały IV,XXIV i XXXII … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„O religii zgodnej z rozumem…”

Gorąco polecam książkę Andrzeja Wiszowatego "Religio Rationalis" w  tłumaczeniu na język polski. Z możliwością bezpłatnego pobrania tutaj:  http://ebookbrowse.com/o-religii-zgodnej-z-rozumem-pdf-d396322607  Powyższy traktat w sposób zwięzły i systematyczny opisuje wzajemną rolę pomiędzy wiarą i rozumem.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 14.16

 Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 964 – 965 "Euangelium Johannis".  Wers 16: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby pozostał z wami na zawsze.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Łuk 23.43

       Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 684 – 684 "Euangelium Lucae".            I powiedział mu Jezus: ”Zaprawdę mówię ci, dziś [jeszcze] ze mną będziesz w raju” (in Paradiso).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Hebr. 1.10

Eniedino Georgio (Superintendente Ecclesiarum in Transyluania) Explicationes Locorum Veteris Et Novi Testamenti, Ex Quibus Trinitatis Dogma Stabilari Solet wyd. 1598 str. od 389-394. Tamże, wers 10: „I Tyś, Panie, na początku osadził ziemię” itd.     Trynitarze bardzo zgodnie interpretują to … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 8,58

Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 879 – 881 "Euangelium Johannis". Wers 58 Powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę mówię Wam, wcześniej niż się Abraham stanie, ja jestem. Powszechnie w ten sposób słowa … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Raz jeszcze o Jan 3.13

Jan Ludwik Wolzogen Opera Omnia Exegetica, Didactica et Polemica Irenopoli 1656 [właściwie 1668] pag. 749 – 751 "Euangelium Johannis". Jan 3.13         I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który z nieba zstąpił, Syn człowieczy, który był w niebie. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Jan 3.13

  Jonae Slichtingii de Bukowiec Commentaria Posthuma in Plerosque Novi Testamenti Libros Commentarius in Euangelium Joannis Apostoli pag. 27 – 28. Irenopoli, Sumptibus IRENICI PHILALETHII 1658 [ wł.1668]. Jan 3.13     I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe