Archiwum autora: Bogumił Wiśniewski

Informacje o Bogumił Wiśniewski

Jestem absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pasjonuję się głównie literaturą neolatynistyczną pochodzącą z kręgów radykalnej reformacji, a w szczególności spuścizną naszych rodzimych oraz siedmiogrodzkich unitarian. Niniejsza domena nie będzie blogiem sensu stricto, będzie to raczej głos wieków przeszłych, wciąż aktualny i ważny w sprawach fundamentalnych dla nas chrześcijan, albowiem związanych z poznaniem Jedynego Boga i Jego umiłowanego Syna a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Obrona tezy o Jednym Bogu, którym jest tylko Ojciec Jezusa Chrystusa!

1 Kor 8,6

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Krótkie dochodzenie, czy i w jaki sposób tak zwani ewangelicy mogą gruntownie i w sposób niewątpliwy odpierać argumenty katolików, a szczególnie Valeriana von Magnisa [w dziele] Osąd o zasadach wiary niekatolików

Poniższy traktat autorstwa Joachima Stegmanna prezentuje unitariański punkt widzenia na temat normy i sędziego w sporach o przedmiot wiary teologicznej – dzieło ma charakter polemiczny wobec tez włoskiego zakonnika Waleriana Magniego. Jest to pierwsze pełne wydanie tej publikacji w języku … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

J 20,28 & Rz 9,5

Poniższy komentarz dotyczący fragmentu z ewangelii J 20,28 oraz rozprawa z zakresu krytyki tekstu odnośnie Rz 9,5 pochodzą z publikacji Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque  Nova ratione illustratum…Per Lucas Mellerius Artemonium (i.e. Samuel Crell)…Pars I  pag. 122-124 & … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Joseph Priestley „Ogólne spojrzenie na argumenty za jednością Boga”.

Krótki esej jednego z najbardziej wpływowych umysłów XVIII wiecznej Europy – Josepha Priestleya. Autor w zwięzły sposób przedstawia problemy z jakimi muszą się zmierzyć zwolennicy hipotezy trynitarnej i ariańskiej. Priestley Joseph

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Flp 2,5-11 i 1P 1,10-11.

     Flp 2,5-11 to jeden z najbardziej znanych hymnów chrystologicznych i budzący zarówno w  przeszłości jak i dzisiaj wiele kontrowersji. Swego rodzaju fundamentum divisionis stanowi pośród licznych komentatorów okres do jakiego nalezy odnieść opis przedstawionych tam wydarzeń m.in. Ambroży z Mediolanu, liczni unitarianie czy … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego…

Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego oraz argumentu o ontycznym bóstwie Pana Jezusa Chrystusa zaczerpniętego z proroka Jeremiasza 23,5-6…uczynione przez Jana Crella. Ex epistola quadam Jan Crell  

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Thomas Bennet, Joannes Matthaeus, Bugenhagen i Laktancjusz…oraz o Hebr 1; 8-9

Podrozdział II z tomu 2 traktatu pt. "Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque Nova ratione illustratum" autorstwa Samuella Crella traktujacy m.in. o fragmencie z Hebr 1: 8-9

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dysertacja o miejscu z Hebr. 1:10-12

Niniejsza dysertacja pochodzi z dwutomowego wydawnictwa pt. "Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque Nova ratione illustratum…wyd. w Londynie 1726 r. autorem był Samuel Crell wnuk słynnego Jana Crella scholarchy Akademii Rakowskiej i autora licznych komentarzy biblijnych. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład Miejsc Niektórych Nowego Przymierza

Wykład niektórych spornych tekstów dotyczących preegzystencji Jezusa m.in. Jan 1:1-15, Jan 3:13, Jan 8:56-59, Kol 1:15-20, Hebr 1:10, Hebr 10:5-6, Mt 28:19 oraz omówienie Imion Bożych. Wykład Miejsc Niektórych Nowego Przymierza

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Odparcie Zarzutów Bartłomieja Keckermanna…

Traktat ten "wydobyłem na światło dzienne z mroków niepamięci"… Pośród spuścizny pisarskiej polskich unitarian tamtego okresu jest on wyjątkowy, gdyż ma charakter głównie filozoficzny. Wiekszośc polemik autorstwa Braci Polskich w tamtym okresie incydentalnie odwoływała się do racji filozoficznych, głównie bazowała … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe