Obrona tezy o Jednym Bogu, którym jest tylko Ojciec Jezusa Chrystusa!

1 Kor 8,6

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Krótkie dochodzenie, czy i w jaki sposób tak zwani ewangelicy mogą gruntownie i w sposób niewątpliwy odpierać argumenty katolików, a szczególnie Valeriana von Magnisa [w dziele] Osąd o zasadach wiary niekatolików

Poniższy traktat autorstwa Joachima Stegmanna prezentuje unitariański punkt widzenia na temat normy i sędziego w sporach o przedmiot wiary teologicznej – dzieło ma charakter polemiczny wobec tez włoskiego zakonnika Waleriana Magniego. Jest to pierwsze pełne wydanie tej publikacji w języku polskim, fragmenty dotychczas były publikowane w literaturze przedmiotu. Książka po raz pierwszy została wydana drukiem w 1633 roku w Amsterdamie. Natomiast na język angielski została przełożona przez unitariańskiego teologa Johna Bidle'a i wydana w 1653r.                                

Brevis disquisitio Stegmann

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

J 20,28 & Rz 9,5

Poniższy komentarz dotyczący fragmentu z ewangelii J 20,28 oraz rozprawa z zakresu krytyki tekstu odnośnie Rz 9,5 pochodzą z publikacji Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque  Nova ratione illustratum…Per Lucas Mellerius Artemonium (i.e. Samuel Crell)…Pars I  pag. 122-124 & 223-238. London Anno Domini, 1726.

J 20, 28; Rz 9,5

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Joseph Priestley „Ogólne spojrzenie na argumenty za jednością Boga”.

Krótki esej jednego z najbardziej wpływowych umysłów XVIII wiecznej Europy – Josepha Priestleya. Autor w zwięzły sposób przedstawia problemy z jakimi muszą się zmierzyć zwolennicy hipotezy trynitarnej i ariańskiej.

Priestley Joseph

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Flp 2,5-11 i 1P 1,10-11.

 

   Flp 2,5-11 to jeden z najbardziej znanych hymnów chrystologicznych i budzący zarówno w  przeszłości jak i dzisiaj wiele kontrowersji. Swego rodzaju fundamentum divisionis stanowi pośród licznych komentatorów okres do jakiego nalezy odnieść opis przedstawionych tam wydarzeń m.in. Ambroży z Mediolanu, liczni unitarianie czy współcześnie prof. Jerome Murphy-O’Connor, J. D. G. Dunn czy dr. Karl Joseph Kuschel upatrują w tekscie nawiązanie do okresu ziemskiego życia człowieka Jezusa Chrystusa, natomiast trynitarianie i semi arianie (m.in. świadkowie Jehowy) do jak ją nazywają "preegzystencji" Syna Bożego. Zachęcam aby bez uprzedzeń potraktować zaprezentowany tutaj tekst.

Flp 2,5-11 i 1P 1,10-11.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego…

Zbicie argumentów o wiecznym i personalnym bóstwie Ducha świętego oraz argumentu o ontycznym bóstwie Pana Jezusa Chrystusa zaczerpniętego z proroka Jeremiasza 23,5-6…uczynione przez Jana Crella.

Ex epistola quadam Jan Crell

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Thomas Bennet, Joannes Matthaeus, Bugenhagen i Laktancjusz…oraz o Hebr 1; 8-9

Podrozdział II z tomu 2 traktatu pt. "Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque Nova ratione illustratum" autorstwa Samuella Crella traktujacy m.in. o fragmencie z

Hebr 1: 8-9

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dysertacja o miejscu z Hebr. 1:10-12

Niniejsza dysertacja pochodzi z dwutomowego wydawnictwa pt. "Initium Evangelii S. Joannis Apostoli Ex Antiquitate Ecclesiastica restitutum, Indidemque Nova ratione illustratum…wyd. w Londynie 1726 r. autorem był Samuel Crell wnuk słynnego Jana Crella scholarchy Akademii Rakowskiej i autora licznych komentarzy biblijnych. Samuel po wygnaniu Braci Polskich z Rzeczpospolitej trafił jako dziecko do Anglii następnie do Holandii, gdzie odebrał znakomite wykształcenie teologiczne i filologiczne. Uznany został za jednego z najbardziej wykształconych ludzi swojej epoki. Nawiązał szereg serdecznych przyjaźni m.in. z sir. Izaakiem Newtonem, który bardzo chętnie rozczytywał się w Jego traktatach, Johnem Lockiem czy Lordem Shaftesbury. Samuell Crell był autorem licznych traktatów teologicznych i filozoficznych (prawdopodobnie 22) poświęconych apologii heterodoksji unitariańskiej.

Dysertacja dotycząca fragmentu z Hebr. 1:10-12

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład Miejsc Niektórych Nowego Przymierza

Wykład niektórych spornych tekstów dotyczących preegzystencji Jezusa m.in. Jan 1:1-15, Jan 3:13, Jan 8:56-59, Kol 1:15-20, Hebr 1:10, Hebr 10:5-6, Mt 28:19 oraz omówienie Imion Bożych.

Wykład Miejsc Niektórych Nowego Przymierza

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Odparcie Zarzutów Bartłomieja Keckermanna…

Traktat ten "wydobyłem na światło dzienne z mroków niepamięci"… Pośród spuścizny pisarskiej polskich unitarian tamtego okresu jest on wyjątkowy, gdyż ma charakter głównie filozoficzny. Wiekszośc polemik autorstwa Braci Polskich w tamtym okresie incydentalnie odwoływała się do racji filozoficznych, głównie bazowała na argumentacji skrypturystycznej. Jest to książka Adama Gocławskiego z Babelna, będąca refutacją księgi I traktatu Systema SS theologiae autorstwa wybitnego kalwińskiego teologa i filozofa Bartłomieja Keckermanna – po raz pierwszy w całości dostępna w języku polskim, krótkie fragmenty dotychczas opublikował prof. Zbigniew Ogonowski w Myśli Ariańskiej w Polsce XVII wieku Wydawnictwo PAN 1991. O samym autorze wiemy, że urodził się ok 1577 r. natomiast zmarł ok 1642 r. pochodził z zamożnej szlacheckiej rodziny, odbył gruntowne studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie w Aldorfie, gdzie był uczniem Mikołaja Taurellusa, sama zaś uczelnia była w tamtym czasie "gniazdem kryptosocynianizmu". Studiował również na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie napisał dwie rozprawy na temat etyki Arystotelowskiej. Z uwagi na nieprzeciętne wykształcenie i zdolności intelektualne wielokrotnie stawał ustnie i pisemnie w obronie poglądów personalistycznych, chrystologicznych jak równiez metafizycznych polskich unitarian. Został wybrany równiez kuratorem słynnej Akademii Rakowskiej. W opinii potomnych uznany został za nominatissimus acerrimusque socinismi defensor (najbardziej znamienitego obrońcę socynianizmu). Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy traktaty apologetyczne Adama Gocławskiego; Disputatio de Persona Raków 1620 (Rozprawa o osobie) będąca kontynuacją zagadnień poruszonych w Refutatio Eorum, Odpowiedź na Obronę Kazania Księdza Skargi o Troycy, którą był uczynił jego M.X. Jakub Ostrowski, w Piśmie św. Doktor Kanonik Krakowski Raków 1608 – bardzo dobrze zachowany egzemplarz znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odparcie Zarzutów

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe